Welkom

  De oorlog in Oekraine houdt aan, in Israël wordt er heftig gevochten, de spanningen nemen toe. Laten we vooral de mooie kleine dingen zien en daar waar het kan onze steentje bijdragen.

  April 2023:  de Coronamaatregelen zijn afgeschaft, het lijkt uitgedoofd.
  Maar helaas... de Corona virus is niet weg, erger nog ... een nieuwe variant heeft zijn intrede in Nederland gedaan. En we hebben te maken met de 'gewone' griepvirus die ook hardnekkig is!
  Laten we met elkaar rekening houden, en elkaar de ruimte geven zowel figuurlijk als letterlijk.

  Mocht u later de viering willen zien, deze staat in de rubrief archief, in een PDF, op onze site. PDF kunnen afgedrukt worden op A4 formaat!

  Met vriendelijke groeten namens de stuurgroep, Monique van Nispen


  ***********************************

  Welkom op de website van de Oecumenische Basisgroep Venray e.o. De Basisgroep bestaat uit mensen die zich willen laten inspireren door de weg van de profeten van Israël, de boodschap van het Evangelie en hedendaagse mensen die ons inspireren. Samen delend met elkaar,  met aandacht voor de wereld om ons heen, in beweging blijvend, open en uitnodigend naar buiten. Elke tweede en vierde zondag van de maand vieren wij dit met elkaar. Tijdens Paas- en Kersttijd wordt van dit ritme afgeweken. Iedereen is welkom en allen zijn genodigd om mee te doen.

  De vieringen beginnen zondag morgen om kwart over tien in de kapel van het ziekenhuis in Venray, vanaf kwart voor tien worden de liederen ingezongen.


  In september 2019 vierden we 35 jaar bestaan van onze Basisgroep, met het thema ' Je gedragen weten ' 


   

  De voorganger

  Ooit hadden we gewijde voorgangers. Deze mensen waren zo verstandig om hun kennis en ervaring te delen, en ook de leden van de groep te laten groeien tot kritische mensen die weliswaar een duidelijke mening hebben, maar ook ruimte geven aan andere inzichten. Juist in de uitwisseling ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren.

  Onze bijeenkomsten worden door groepjes steeds wisselende mensen voorbereid. Zij gaan ook zelf voor. Er is dus geen gewijde voorganger, geen priester , geen dominee.

  Wel dragen onze bijeenkomsten een christelijk geïnspireerde sfeer, we zoeken en vinden samen onze weg, en we hechten aan de inbreng van alle aanwezigen. Allemaal zijn we een facet van de prachtige diamant die onze wereld is.

  Zingen

  Sommige dingen zijn zingend beter onder woorden te brengen.
  Zingen doen we samen. Iedereen zingt zo goed en zo kwaad als dat kan. Er is ter ondersteuning een voorzanggroep, die een half uur voor elke dienst inzingt. Iedereen mag aansluiten.

   

  agenda

  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray