Welkom

   


  Wij blijven solidair met andere kerkgemeenschappen en komen helaas niet bij elkaar komen om te vieren, in uw mail en op de site vindt u de vieringen. Mocht u later de viering willen zien, deze staat in de rubrief archief, in een PDF.

   

  We hebben de maatregelen van de overheid gehoord met het dringend verzoek aan kerkbesturen om zoveel mogelijk de diensten digitaal te laten plaats vinden.
  De stuurgroep heeft na intensief beraad besloten om voorlopig geen vieringen te houden in de kapel.
  Mochten de maatregelen helpen en weer afgeschaald worden, dan kunnen we weer terug in de kapel.
  We hebben de zorg voor elkaar en willen de solidariteit delen door dit daadwerkelijk te tonen.
  Het is vervelend en niet leuk, maar we willen toch dat het virus teruggedrongen wordt en als wij daar een steentje aan bij kunnen dagen, denken we dat te moeten doen.
  Ieder is vrij om samen te komen in een huiskamer met maximaal 1 gast.

  De on-line versie krijgen jullie aan het einde van de week toegestuurd.

  Met vriendelijke groeten, Marij Peeters en Riky Schut

  *************************************************************************************************  Welkom op de website van de Oecumenische Basisgroep Venray e.o. De Basisgroep bestaat uit mensen die zich willen laten inspireren door de weg van de profeten van Israël, de boodschap van het Evangelie en hedendaagse mensen die ons inspireren. Samen delend met elkaar,  met aandacht voor de wereld om ons heen, in beweging blijvend, open en uitnodigend naar buiten. Elke tweede en vierde zondag van de maand vieren wij dit met elkaar. Tijdens Paas- en Kersttijd wordt van dit ritme afgeweken. Iedereen is welkom en allen zijn genodigd om mee te doen.

  De vieringen beginnen zondag morgen om kwart over tien in de kapel van het ziekenhuis in Venray, vanaf kwart voor tien worden de liederen ingezongen.


  In september 2019 vierden we 35 jaar bestaan van onze Basisgroep, met het thema ' Je gedragen weten ' 

  De voorganger

  Ooit hadden we gewijde voorgangers. Deze mensen waren zo verstandig om hun kennis en ervaring te delen, en ook de leden van de groep te laten groeien tot kritische mensen die weliswaar een duidelijke mening hebben, maar ook ruimte geven aan andere inzichten. Juist in de uitwisseling ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren.

  Onze bijeenkomsten worden door groepjes steeds wisselende mensen voorbereid. Zij gaan ook zelf voor. Er is dus geen gewijde voorganger, geen priester , geen dominee.

  Wel dragen onze bijeenkomsten een christelijk geïnspireerde sfeer, we zoeken en vinden samen onze weg, en we hechten aan de inbreng van alle aanwezigen. Allemaal zijn we een facet van de prachtige diamant die onze wereld is.

  Zingen

  Sommige dingen zijn zingend beter onder woorden te brengen.
  Zingen doen we samen. Iedereen zingt zo goed en zo kwaad als dat kan. Er is ter ondersteuning een voorzanggroep, die een half uur voor elke dienst inzingt. Iedereen mag aansluiten.

   

  agenda

  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray