Marienburg Beleidsvoornemens 2019

  11 juni 2019

  Mariënburg Beleidsvoornemens 2019

  Op de ALV van zaterdag 6 april in Utrecht presenteerde het bestuur enkele beleidsvoornemens:

   

  Voor zover zinvol wordt geacht Het volgen en zo nodig becommentariëren van de ontwikkelingen in de rk kerk

   

  De aandacht van de Mariënburg vereniging richt zich minder op

  * de toekomst van de kerk

  maar veel meer op

  * de kerk van de toekomst

  Ze zijn actief in, op de rand en buiten de kerk.

   

  Daartoe zoekt zij contacten en samenwerking met geestverwante organisatie, bijvoorbeeld

  • Bezield Verband Utrecht
  • KNR Kontakt Nederlandse Religieuzen
  • Franciscaanse Beweging
  • PKN
  • Remonstrranten
  • Roerom (Den Bosch)
  • Oecumenische Vrouwensynode

   

  Ondersteuning van Kleine Geloofsgemeenschappen of parochies

  Bijvoorbeeld door opname en uitzending van Vieringen. Ze gaan dit jaar het land in en gaan vieringen van drie kleine geloofsgemeenschappen opnemen en uitzenden.1e Ekklesia Amsterdam met Huub Oosterhuis. 2e Ekklesia Breda met Frank Ploum. 3e Basisgroep Den Haag met Nel van Drie.

   

  Op 26 oktober 2019 komt er een studiedag in de Dominicuskerk te Amsterdam over Christendom en Populisme, met sprekers als Sophie in het Veld (Europarlementariër voor D66 en Stephan Paas, hoogleraar theologie en in 2018 theoloog des vaderland.

   

  In 2021 wordt er een Oecumenische Synode georganiseerd: Kerk van de toekomst.

  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray