Nieuws van de stuurgroep en vieringengroep

  02 juli 2015

  Februari 2016

  N.a.v het jubileum 2014 komt er een DVD met foto's en teksten.
  Schrijf je in bij het secretariaat of bij Monique vN. De kosten zullen tussen de € 5 en 7,50 bedragen.

  *********************************************************************************************************************
  Mariënburg informatie. Juli 2015 van Kees Molenaar

  Over de Leerhuisdag van 30 mei 2015

  De dag werd door ongeveer 60 deelnemers uit heel Nederland bezocht. Vanuit de Basisgroep Venray hebben Martien van Dijk en Kees Molenaar hieraan deelgenomen.
  In een zevental workshops dachten  de aanwezigen na over het begrip ‘God’ in onze gelofsbelijdenis, over Godsgeloof in de Bijbel en vrede in de wereld, over God wast ben je veranderd, over Diaconie en Godsontmoeting, over de Bijbel als bron van ons geloof, en over de Zaligsprekingen.
  Wij hebben de indruk dat onze Gedachtenwisseling bij de eerste viering in de maand een benadering is van deze werkwijze van het Leerhuis. Het verschil is dat er meer gestructureerde en deskundige leiding plaats vindt, zodat er meer verdieping mogelijk is. Maar de essentie is dat we er met elkaar over nadenken en uitwisselen.


  Nieuws uit de stuurgroep
  12 juni 2015

  A.s. zondag 14 juni is de eerste van onze maandelijkse viering met het thema: gastvrijheid
   
  In het weekend van 19-20-21 juni worden landelijk de Open Kerken Dagen georganiseerd.
  In de media is daarover al een en ander gepubliceerd.
  In de Paterskerk is op vrijdag om 19.30 een Taizé viering en in de Petrus Banden kerk zijn op zaterdag en zondag van 15.00 – 22.00 uur allerlei activiteiten gepland.
  Zie ook Peel en Maas en Venray Boeit!

  Op www.Kerkennacht.nl en www.RaadvanKerken.nl  staan foto’s en informatie van eerdere jaren.
   
  Wij hebben ervoor gekozen om op eigen wijze uitdrukking aan de Open Kerken Dagen te geven.
  We verschuiven de viering van 28 juni naar 21 juni om 10.15 uur en via onze open deur is iedereen welkom.
  Het thema – gastvrijheid – past hier naadloos bij.
   
  Bericht van Jacques vanuit de voorbereidingsgroep:

  Zaterdag 20 juni is het de internationale dag voor de vluchtelingen.

  Laten we nu net het onderwerp “Gastvrijheid gepland hebben. Een prachtig onderwerp dat past bij de Open Kerken Dagen.
  Hoewel een gespreksviering, meenden we toch ook het breken en delen een plaats te moeten geven.
  Als start voor het gesprek lezen we een zeer oud verhaal. Ooit door Homerus (ongeveer 6 eeuwen voor Christus) opgeschreven in het Grieks,
  Later vertaald door Vergilius in het Latijn (ongeveer een eeuw voor Christus).
  Het lijkt wel of hedendaagse dilemma’s van alle tijden zijn.
   

  24 april 2015
  Er zijn nieuwe activiteiten die de moeite waard ziijn om te bezoeken. Ze zijn in de agenda opgenomen en worden als ontmoetingen aangegeven.  30 jarig bestaan Basisgroep
  Op 12 oktober willen we samen vieren dat onze Basisgroep sinds 30 jaar ons blijft inspireren, ons kracht geeft om met de stroom van het Leven mee te gaan.

  Collectes

  In de maand mei is een neef van Jan J. bij ons te gast geweest. Hij vertelde over een schoolproject in Zambia waar hij aan deel neemt. De collecte werd hier aan gewijd. Hartelijk dank aan iedereen!

  De Basisgroep Venray heeft het afgelopen jaar voor diverse goede doelen, collectes gehouden binnen de vieringen. Hiervoor dank namens alle organisaties: Vluchtelingen, voedselbank Venray, project Malawi, project Kenia, Helpende handen India, Stichting perspectief, Berthe van Soest, Filippijnen hulporganisatie, project  Mirthe.De foto hierboven komt van het project Helpende handen!

  Website.
  Onze website is in de lucht, er moeten nog steeds enkele aanpassingen plaats vinden. Middels deze website, en het daaraan gekoppelde e-mailadres, hopen we beter te vinden te zijn voor mensen die op zoek zijn naar een basisgroep bij hen in de buurt. Daarnaast kan ieder lid van de basisgroep relevante informatie op de website vinden.
  www.basisgroepvenray.nl
   
  Frans Meijer
   Op zondag 23 februari hebben we in de viering Frans in het zonnetje gezet!
  Frans heeft laten weten weer bezig te zijn met het schrijven van een nieuw boek!
   
  Frans heeft de laatste tijd niet stil gezeten. Zoals eerder gemeld heeft hij een 15 tal Psalmen van vingerwijzingen voor zien. Het boekje is inmiddels gedrukt. Leden van de basisgroep hebben 11 exemplaren besteld. Er worden een beperkt aantal extra exemplaren gedrukt. Dus als iemand een boekje wilt maar zich nog niet gemeld heeft kan dat nog zolang er nog exemplaren beschikbaar zijn. fam.vandijk@wxs.nl

  Onlangs hebben we Frans verrast met een fotoalbum! Foto's van zijn afscheid en van de diverse beziiningsdagen van onze basisgroep maakte het geheel heel inspirerend! Frans was er erg blij mee!
   
  Helpende handen
  We kregen een mooi dankfoto n.a.v onze collectes voor het project in India!
  We zijn dankbaar voor zoveel inzet en zijn blij hier aan bij te kunnen dragen.
   
  Ondersteuning door OKG (Ondersteuning kleine geloofgemeenschappen)
  Het is even stil geweest maar de draad is weer opgepakt. Gestreefd wordt nu naar een bezinningsdag in de eerste helft van 2014 met inbreng van het OKG.

  1000 stemmen voor Huub Oosterhuis
  Afgelopen zondag gingen Liesbeth, Alphons en Monique met 1041 mensen samen voor en met Huub Oosterhuis zingen!
  Vooraf kon men op een klein info markt met elkaar delen. Vele bekende gezichten, veel emoties bij het zingen met een ad hoc koor van meer dan 150 mensen overal vandaan!
  Wil je meer weten, kijk dan naar www.1000stemmen.nl

  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray