Informatie december 2016

  27 december 2016

  Graag jullie aandacht voor:

  - de Jubileum DVD is verkrijgbaar door € 5,- over te maken op de bankrekening van de Stichting Heel de Kerk NL43RABO0173964125, graag voor 15 januari 2017

  - Opgave voor deelname aan het bezoek naar Chevetogne van 30 juni t/m 2 juli 2017
  Graag voor 15 januari bij Carla van Dijk (c.vandijkvekemans@gmail.com) Na deze datum worden leden van de Protestante Gemeente uitgenodigd om mee te gaan.

  Met vriendelijke groeten,

  Marij P.
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray