Hostieschaal en beker

  26 maart 2017

  Toelichting bij het hostie schaaltje en de beker.
  Beker:
  Buitenzijde 5 vlammen
  Binnenzijde donkerblauw met op de bodem een heldere schijf.
         
  Schaal:
  Twee in elkaar grijpende driehoeken die samen een Davidsster vormen.
  Een Menorah (7 armige kandelaar)
  Een Chanoekia (8 armige kandelaar met hulpkaars)
  4 vlammen, evangelisten
  Een palmblad ( verwijzing naar martelaren), en een veer (een engelenveer? Of een ganzenveer waarmee veel is opgeschreven?)

  Getallen:
  1 lichtende schijf in de beker, en ook 1 Davidsster
  2 driehoeken
  3 primaire kleuren in de ster
  4 vlammen op het bord
  5 vlammen op de beker
  6 hoeken van de ster
  7 menorah
  8 chanoekia
  9 chanoekia met de hulpvlam

  Getalsymboliek zonder volledig te zijn:
  1 = de Ene, de Onnoembare, JHWH
  2 = de mens, altijd duaal, man en vrouw, pool en tegenpool
  3 = het samenvallen van 1+2, JHWH en mens, dat is de hemel
  4 = 2+2, de woonplaats van de mensen, de aarde.
  5 = 1+4 of 2+3 . JHWH op aarde, of, de mens in de hemel. Misschien wel hetzelfde…
  6 = éen minder dan 7, onvolmaakt
  7 = 3+4, het samenvallen van de hemel en de aarde, de volmaaktheid. Sabbat is de 7e dag.
  8 = éen meer dan 7, de overtreffende trap van volmaakt.
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray