Van Bergrede tot Troonrede

  28 oktober 2017

  Hierbij presenteren we het vieringenrooster voor 2017-2018;
  Als inleiding op ons jaarthema volgt de tekst van Jacques Kruunenberg:

  Van Bergrede tot Troonrede.
  Onze groep koestert hoge ambities door zich ten doel te stellen een helende, dan wel heilzame bijdrage te leveren aan het vitaal functioneren van Kerk en Wereld. Het betreft namelijk twee grootheden die, elk op eigen wijze, in ernstige crisis verkeren.
  De Kerk lijkt zich, met name op het westelijk halfrond, te ontwikkelen tot de angstvallige conservator van het christelijk erfgoed. Op zich een nobel en lofwaardig streven, ware het niet dat talloze zinzoekende mensen teleurgesteld vaststellen dat ze geen begin van antwoord krijgen op hun levensvragen. Laat staan dat zij inspiratie vinden om de diverse uitdagingen van deze tijd ààn te gaan.
  Met de Wereld is het minstens even dramatisch gesteld. Er vindt een nietsontziende aanslag plaats op wat ‘de longen van deze aarde’ wordt genoemd. Als gevolg van menselijk ingrijpen stijgt het broeikast-effect schrikbarend. De voorraden water en andere materiele hulpbronnen worden in versneld tempo uitgeput.
  Met toenemende tekorten in het vooruitzicht komt een rechtvaardige en solidaire verdeling ernstig onder druk te staan en wint een egoïstische politiek van ‘eigen volk eerst’ aan populariteit. De ontstane belangentegenstellingen worden eerder verdiept dan overbrugd. In vele hoeken van de wereld zien we een toename van geweld, een kettingreactie van agressie. De ene oorlog roept de ander op.
  Dit is een grove lijnen een schets van de toestand in Kerk en Wereld.
  Deze problemen in Kerk en Wereld worden veelal als zo overweldigend ervaren dat velen, in hun begrijpelijke machteloosheid, besluiten daarvan afstand te nemen en hun toevlucht te zoeken in strikt individuele dan wel nationalistische overlevingsstrategieën.
  De vraag die allerlei toonaarden gesteld wordt luidt: hoe kunnen wij, als groep, ons hiertoe verhouden? Kunnen we hier iets mee? Willen we hier iets mee? Kan David iets uitrichten tegen Goliath?

  We nodigen jullie uit om, daar waar mogelijk is, mede invulling te geven aan de uitvoering van de vieringen in het komend jaar. Elk talent is welkom! Voorbereiden, meedenken, zingen en bidden, delen, voorlezen, koffie verzorgen e.a.
  In het vieringenrooster geven we als handleiding de thema’s aan van enkele boeken en liederen die we o.a. gebruikt hebben: o.a. De Bijbel. Het boek van E.Drewermann: De Bergrede. Het boek van J. Stegeman: 24 preken voor sceptici en andere gelovigen. De Volkskrant, column David Brown. Dit kan naar eigen inzicht worden gebruikt en aangevuld.  We verwachten een inspirerend jaar tegemoet te gaan.
  De vieringengroep,
  Jacques Kruunenberg
  Kees Molenaar
  John van Ochten
  Riky Schut 
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray