archief

  In onze archief vindt u de laatste vieringen en enkele overwegingen.

   Voel u vrij om de tekst te gebruiken! We stellen het op prijs als u de vindplaats  vermeldt. We proberen dat ook te doen. Mocht u een tekst van uzelf aantreffen zonder vermelding, meldt het ons a.u.b.

  Waar twee of drie in mijn naam zijn...

  19 april 2023

  Oecumenische Basisgroep Venray e.o. 23-4-23

   

  Viering met lege handen –  zondag 23 april 2023

  …waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn …..

  • Welkom en mededelingen
  • Lied 66  Licht dat ons aanstoot in de morgen
  • Kort fragment uit het Emmausverhaal

  “Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heengingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij hem aan: ‘Blijf bij ons want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun aan. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons . Zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schrift ontsloot?’ ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.  Daar vonden ze de elf met de mensen van hum groep bijeen. Dezen verklaarden: ‘De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen. En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.

  • Lied 2 Alleluia
  • Napraten over Pasen
  • Hebben de traditionele verhalen ons nog iets te zeggen?
  • Wat betekent Pasen eigenlijk voor ons?
  • Hoe kan je het lijden en de opstanding verstaan?
  • Wat kunnen we leren van het Emmausverhaal?
  • Moment van stilte en bezinning
  • Voorbeden met acclamatie Heer ontferm ons
  • Reacties op het overlijden van Huub Oosterhuis
  • Ruimte voor inbreng: een verhaal, ervaring of actuele gebeurtenis
  • Slotlied 15  De steppe zal bloeien
  • Zegen voor onderweg: De Levende zegene en behoede ons

  Het achtste sacrament: thee – koffie - ontmoeting

   
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray