Verlangen naar verbindingen

viering 13 december 2020

Korintiërs 1: 12:1-31 Veel gaven, één Geest. 

Ter inspiratie een overweging van Claartje Kruyff op 3-10-2020: https://youtu.be/ujBy7nmc2YI Preek begint op 59 minuten. 

We krijgen nog de beschikking over een lees-document van de Viering van zondag


13 december 2020

Oecumenische Basisgroep Venray e.o.

 

Advent: Verlangen naar vernieuwing en verbinding.
 

 Kruisteken.

in de Naam van God – Ik zal er zijn

in de naam van Jezus – Hebt elkander lief

in de kracht van de Geest die het aangezicht van deze aarde zal vernieuwen.
 

 Welkom.
 

Welkom aan ieder die hier en vanuit huis meeviert. We leven in een onzekere en onrustige

tijd, die veel van ons vraagt. We verlangen naar contact, naar samen zijn en gaan in deze

donkere tijd van de advent op zoek naar het licht. We openen dit samenzijn met het

ontsteken van het licht.
 

 Aansteken van licht.
 

Licht raak onze aarde aan

Licht verwarm ons bevroren hart.

Licht, raak ons aan, verlicht waar duisternis heerst.
 

 Lied: Houd mij in leven https://youtu.be/PBArDGqVhMk
 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 2x
 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,

zie naar mij om en wees mij genadig,

want op U wacht ik, een leven lang.

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
 

Zijt Gij het, Heer, die komen zal,

of moeten wij een ander verwachten?

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. refrein.
 

Gij geeft Uw woord aan deze wereld,

Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,

naar U gaat mijn verlangen, Heer.

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. refrein
 

Inleiding:
 

In tijden van crisis, ziekte of oorlog die onze grenzen beperken, komt er meestal een

boodschap van liefde en gerechtigheid en staan profeten op. Zij nemen het op voor de

mensen die getroffen zijn en dromen hebben over een visioen. Ze dromen van een nieuwe

wereld en een nieuwe aarde. Zo laten we ons vandaag inspireren door de oude profeet

Jesaja en een profeet uit onze tijd, Adjiedj Bakas. We moeten veranderen, zeggen zij om

een mooiere toekomst op te laten bloeien. Laten we ons openstellen en ons uit tillen boven

ons eigen belang, zodat we elkaar kunnen vinden.
 

Psalm 130

Uit de diepte roep ik jou, jij hoort mijn stem

Doe je oren open en luister naar mijn stem die om genade smeekt.

Zou jij mijn zonden tellen, wie zal dat bestaan ?

maar bij jou is vergeving, zo wil jij gekend zijn.

Ik wacht op jou en hoop, mijn ziel wacht en volhardt

ik houd mij aan zijn woord.

Mijn ziel ziet uit naar jou zoals wie staat op wacht

en uitziet naar de morgen naar het morgenlicht.
 

Eerste lezing: interview met Adjiedj Bakas (Ingekort interview uit Trouw)
 

‘Steek meer tijd in vriendschappen en relaties’
 

Emotionele revolutie
 

De mens is ontworteld in dit nieuwe tijdperk, zegt trendwatcher Adjiedj Bakas.

Hij voorziet een spirituele en religieuze revival.
 

Corona is de nieuwe pest, en we leven in de nieuwe Middeleeuwen", zegt Adjiedj Bakas.

"Tijdens de grote pest in de Middeleeuwen ontstond een enorme innovatiegolf. In die

periode is de boekdrukkunst uitgevonden en kwam de Reformatie op gang. Dat soort grote

veranderingen gaan we nu ook zien. Maar voordat de nieuwe Renaissance aanbreekt, komt

er nog veel ellende en veel onrust. Dat hoort er allemaal bij."
 

Zijn we daar voldoende op voorbereid?

We komen er in deze tijd toch juist weer achter hoe belangrijk sociale contacten zijn?
 

"De technologische revolutie gaat samen met de emotionele revolutie. Het zijn vooral

rationele dingen die door computers worden overgenomen. Wat overblijft voor ons mensen,

zijn de emoties. Investeer daarom in de emotionele revolutie. In warmte, intimiteit,

vriendschap, liefde. En instinct en intuïtie. We hebben onszelf op dat stuk verwaarloosd en

daar komen we nu achter. Corona versterkt dat. Mensen merken nu veel meer dan eerst dat

ze echt getrouwd zijn, dat ze verbonden zijn met anderen. We waren allemaal veel te hard

aan het werk en de hele dag met onze smartphone bezig. Steek dus meer tijd in je relaties

en vriendschappen, vorm weer roedels. En net als in de natuur zullen de sterkste roedels

overleven. Een nieuwe stamvorming.
 

Dat betekent ook in sommige opzichten weer oppakken wat we losgelaten hebben.

Bijvoorbeeld onze kwaliteiten als jagers en verzamelaars. Valt het jou ook op dat steeds

meer mensen kippen nemen, of een eigen moestuintje beginnen? Het hoort allemaal bij het

herbronnen: terug naar onze basis. En dat is ook nodig, want we hebben als mensen te veel

roofbouw gepleegd op onze talenten, energie en ons lichaam. Hoeveel voordelen techniek

en digitalisering ook hebben: veel mensen vinden de wereld te koud, te kil, te anoniem, te

groot geworden. Emotie is het enige wat we nog over hebben om onszelf mens te voelen.

Ook leiders kunnen niet langer alleen met feiten komen, maar ook met emoties, met body

language. Je moet kijken naar de ogen van mensen, naar hun gezicht. De camera's met

gezichtsherkenning kunnen nu al aan jouw gezicht zien in wat voor stemming je bent.

Leiders moeten dat ook gaan leren. Het gaat niet alleen om de statistieken en de

productiviteitscijfers, het gaat ook om het welbevinden van de mensen. Dat komt anders

steeds meer onder druk te staan."
 

Wat kunnen we nog meer doen om ons goed voor te bereiden op de toekomst?
 

"Daarom zeg ik nu tegen veel mensen: ga visualiseren hoe je het anders wilt, en probeer

daar naartoe te werken. Rouw en verlies horen bij het leven, maar dat hebben we

grotendeels weggerationaliseerd en uitbesteed aan psychiaters en uitvaartondernemers, die

de overledene zo snel mogelijk bij ons weghalen. We mogen niet meer voelen - terwijl de

emotie dus juist zo belangrijk is. Dat is ook een reden dat spiritualiteit en religie weer

zullen gaan groeien. Ik denk dat er een tijd aankomt van spirituele en religieuze revival. Je

ziet nu al dat steeds meer mensen een medium, sjamaan, dominee of priester opzoeken.

Mensen zoeken weer naar werkelijke zingeving, op allerlei manieren. Ik geloof zelf echt

dat er meer is tussen hemel en aarde en dat we daar nu achter gaan komen. Pas geleden

ontmoette ik nog een CEO van een grote internationale onderneming en die zei: 'Je mag

best weten dat ik regelmatig naar een sjamaan ga, maar ik durf het nog niet tegen mijn

collega's te zeggen, hoewel ik weet dat meer het doen'. Veel meer mensen gaan op die

manier op zoek. Dat is ook logisch: het oude neemt afscheid, het nieuwe is er nog niet.

Daardoor moeten we verder zoeken."
 

Is daarvoor een crisis nodig?
 

"Ja, crisis dwingt ons tot omdenken en dwarsdenken, om alles wat we normaal zijn ter

discussie te stellen. De oproep die er in deze tijd aan ons wordt gedaan is om te

herbronnen, we mogen onszelf opnieuw uitvinden. Waar staan we, waarheen gaan we en

waarvoor? De afgelopen decennia waren we met een soort rat race bezig: sneller en harder

werken, meer produceren, meer geld verdienen. Eén televisie was niet genoeg. Elk jaar een

nieuwe smartphone. Al dat soort dingen hebben ons niet veel gelukkiger gemaakt. Dus we

krijgen nu de post-materiële economie, de economie van het geluk. Ondanks al dat bezit

voelen we ons eenzaam. Dus gaan we weer op zoek naar wat echt waarde heeft voor ons.

Een diepe zoektocht naar zingeving, spiritualiteit en een beetje 'waartoe zijn wij op aarde'.

Ik noem dat in het Engels de happynomie, de economie van happiness.
 

"Daarom vind ik het eigenlijk een geweldige tijd. Mensen zijn van nature ongelofelijk

religieus, of spiritueel: dat blijft altijd. We gaan nu het godsbeeld creëren wat past bij wat

wij goed of kwaad vinden. Dat laten we ons niet door anderen voorschrijven. Ik noem dat

hutspotgod. Misschien komt daarin het beeld van de zonnegod wel terug. Of rituelen

geïnspireerd op de oude natuurgodsdiensten en het inzicht dat alles met elkaar verbonden

is.
 

https://youtu.be/oYveA6mgWCM
 

"Onlangs sprak ik in Sillicon Valley een van die knappe IT'ers. Hij zei: 'Ik geloof niet meer

in God, maar ik mis hem wel'."
 

Lied: Wachter, hoever is de nacht
 

https://youtu.be/hKsdCUsLOPc
 

Hoever is de nacht, hoever,

wachter, hoever is de nacht?

De morgen komt, zegt de wachter,

maar nog is het nacht.
 

 Tweede lezing: naar Jesaja 11; 1-10
 

Jesaja droomt van een Koning op Gods berg

‘Luister, bewoners van Juda en Jeruzalem. God stuurde mij, Jesaja, een hoopvolle

droom over onze toekomst. Die droom zal jullie moed geven in deze moeilijke tijd.

Hebben jullie wel eens gezien hoe er uit een omgehakte boom toch weer een nieuwe

tak ging groeien? Je dacht dat de boom dood was, maar toch kwam er weer een mooi

groen takje, dat groter en groter werd. Zo zal het ook gaan met ons koningshuis. De

oude koning zal dood gaan. En de mensen zullen denken, nu hebben we geen koning

meer. Maar dan zal er een nieuwe, heel bijzondere koning komen. Een koning die

geholpen wordt door de Geest van God. Deze koning zal heel wijs en verstandig zijn,

heel sterk, heel moedig en heel liefdevol. En iedereen zal merken dat hij veel respect

heeft voor God. Deze koning kan je niet voor de gek houden met gladde praatjes, hij is

niet gevoelig voor pracht en praal en hij zal elke zaak eerst goed uitzoeken voor hij er

iets over zegt. Hij zal bijzonder goed luisteren naar gewone mensen. Als rijke of

machtige mensen iets oneerlijks doen zal hij ze extra hard straffen. Ja, deze koning zal

eerlijk, trouw en rechtvaardig zijn.

Deze koning zal zorgen voor rust en vrede. Zelfs de dieren zullen elkaar niet meer

opvreten. De wolf zal in dezelfde stal slapen als het lammetje, de panter ligt rustig

naast het geitje, het kalGje zal samen grazen met de leeuwenwelp. Kleine kinderen

kunnen op de dieren passen. De koe en de berin zijn vriendinnen en laten hun jongen

samen spelen. De leeuw eet hooi samen met het rund. Baby’s kunnen spelen met

slangen, het geeft niets als ze hun handje steken in het nest van een gevaarlijke slang.

Als deze koning is gekomen worden er geen slechte dingen meer gedaan door  mensen.
Iedereen wil het goede doen op de heilige berg, de plaats waar God woont. De

wereld zal overspoeld zijn van Gods liefde. De nieuwe koning zal het voorbeeld zijn

voor iedereen. Alle mensen komen naar hem toe. Iedereen heeft respect voor hem.
 

Lied: Al wie dolend in het donker

https://youtu.be/zB42NYYJGoI
 

Al wie dolend in het donker,

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht:

vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.
 

Onze lasten zal Hij dragen,

onze onmacht totterdood,

geeft als antwoord op ons vragen

ons Zichzelf als levensbrood

Nieuwe vrede zal er dagen,

liefde straalt als morgenrood.
 

Tot de groten zal Hij spreken,

even weerloos als een lam.

het geknakte riet niet breken,

Hij bewaakt de kleine vlam.

Hoor en zie het levend teken

van een God die tot ons kwam.
 

Delen van het woord.
 

Vragen:

1. Welke veranderingen zie je om je heen ontstaan, en zijn er veranderingen bij jezelf?

2. Ontmoetingen in deze Corona tijd worden intenser ervaren, maar ook het ontbreken er

van. Herken je dit?

3. Terug naar de basis, herbronnen. Is dit een tijd van herbronnen, op welke manier geef je

dit vorm?

4. Wat doet de term hutspotGod met je?
 

Geloofsbelijdenis. Dorothee Sölle
 

Ik geloof in God

die de wereld niet áf heeft geschapen

als iets dat altijd zo moet blijven

die niet regeert volgens eeuwige wetten

die onveranderlijk van kracht zijn

niet volgens natuurlijke ordeningen

van armen en rijken

deskundigen en onwetenden

heersers en afhankelijken

ik geloof in God

die de tegenspraak wil van wat leeft

en de verandering van alles

door ons werk

door onze politiek

Ik geloof in Jezus Christus

die gelijk had toen hij

'een enkeling die niets kan beginnen'

precies zoals wij

werkte aan de verandering van alles

en daaraan te gronde ging

met hem als maatstaf erken ik

dat ons verstand is verminkt

onze fantasie verstikt

onze moeite verspild

omdat wij niet leven zoals hij leefde

elke dag vrees ik

dat hij vergeefs is gestorven

omdat hij in onze kerken begraven is

omdat wij zijn revolutie hebben verraden

gehoorzaam en bang

voor de autoriteiten

ik geloof in jezus christus

die opstaat in ons leven

opdat wij vrij worden

van vooroordelen en aanmatiging

van angst en haat

en zijn revolutie voortzetten

op weg naar zijn rijk

Ik geloof in de geest

die met jezus in de wereld is gekomen

in de gemeenschap van alle volken

en onze verantwoordelijkheid voor

wat onze aarde zal worden

een dal van honger en geweld

of de stad van God

ik geloof in de rechtvaardige vrede

die verwerkelijkt kan worden

in de mogelijkheid van een zinvol leven

voor alle mensen

in de toekomst van deze wereld van god

amen
 

Voorbeden met acclamatie: Keer u om !
 

Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar
 

Gebed.
 

Een nieuwe wereld

het is al begonnen

we maken los

wat vast geknoopt zat

en openen

wat gesloten was

we luisteren

naar wat we niet gehoord hebben

we voelen nabijheid

voor vergeten mensen en dierbaren

en waarderen

hen die aan het front staan.

Zeker weten we dat er verandering op komst is,

voor goed!

We vrezen nu nog

voor onze vrijheid en gezondheid,

maar samen

overwinnen we angst en onzekerheid

in hoop en vertrouwen

op de Onnoembare die ons mensen nodig heeft.

Dat we de kracht blijven houden om te werken aan solidariteit,

om daar waar we kunnen hen tot steun te zijn.

Op dat vrede ons zal verbinden met alle ‘anderen’ en met elkaar.
 

Collecte:

www.artsenzondergrenzen.nl/   NL13INGB0000004045

donatie: coronavaccin moet beschikbaar zijn voor iedereen.
 

Lied: Aarde. Deze. Enig denkbare

 

Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,

rivieren die stromen naar zee.

En niets valt omhoog en alles omlaag.

En niets is nog af en alles nog nergens.

Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal

mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet.

Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde,

de aarde opdelven

uit de onderste afgrond.

Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,

rivieren die stromen naar zee…..
 

Slotgebed.
 

Onnoembare God

we hebben uw woord gehoord gesproken door profeten

Leer ons luisteren naar profeten van deze tijd.

Laat liefde groeien in ons hart en spoor ons aan te werken aan uw wereld van vrede

dat vragen we u voor vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen.
 

Zegenlied. De levende zegene en behoede u.
 

https://youtu.be/3nX1_Z58WvA
 

De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geven u vrede.

Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig.

Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede.


MP3 : in de mail heb je MP3 ontvangen. Ik vrees dat deze linken niet gaan werken. Sorry! MvN


cid:A2BF14DF-4549-4B99-905E-ECA7C369A11B/149D2768-2705-40F5-B028-C7CAF1974853@fritz.box

cid:A2BF14DF-4549-4B99-905E-ECA7C369A11B/EC8DFDCA-F9E9-48A2-AFA4-A2F21CB2663B@fritz.box


02 Keer U Om.mp3

40 Groot koor van

mannen en vrouwen.mp3

Deze viering staat nu ook in het 'archief' op de site.


bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray