Het synodale proces

viering 13 maart 2022

Vooraankondiging voor de viering van zondag 13 maart 2022.

 

Het Synodale proces

 

Paus Franciscus heeft in oktober vorig jaar het startsein gegeven voor het Synodale proces. Hij nodigt alle gelovigen en ook ongelovigen mee te denken en mee te praten over wat er in de kerk zou moeten gebeuren opdat de kerk niet tot een soort museum zal worden, een plaats waar mooie en lelijke dingen uit het verleden worden bewaard.

Het is de bedoeling dat wereldwijd een beweging op gang komt die langs allerlei geledingen in de kerk uiteindelijk in 2023 tot resultaten  moet leiden. Het klinkt als verandering en zelfs vernieuwing. Er is al veel gaande, met name in vrouwenorganisaties en gespreksgroepen over de hele wereld.  Ook in Venray. Er is sprake van enig enthousiasme en de nodige scepsis. Hoe het proces in Nederland verloopt tot nu toe is niet zo duidelijk. Bisschop de Korte van Den Bosch is voorstander van een brede opzet waarbij iedereen die dat wil mee kandoen, ook kritische en oecumenische geloofsgemeenschappen en zelfs niet (meer) katholieken en protestanten. Er zijn ook commissies ingesteld om te voorkomen dat alleen maar gewenste rapportages worden doorgesluisd naar de bisschoppenconferenties.

De Mariënburgvereniging van en voor kritische katholieken is bezig een document op te stellen om als bijdrage te leveren aan het proces. Wat wij als Oecumenische Basisgroep Venray eventueel met onze bevindingen kunnen doen moeten we nog bekijken.

 

Ons voorstel is om tijdens de eerste viering op zondag 13 maart met elkaar van gedachten te wisselen over het Synodale proces. Wat zou dat kunnen gaan betekenen voor ons kerk-zijn?

Als bron van inspiratie lezen we in de viering het verhaal van de ontmoeting van de Samaritaanse vrouw met Jezus bij de bron. (Joh 4; 3 – 29)

 

Virginie Vrenken en Kees Molenaar

      

 

Ps.  Je kunt je aanbevelingen natuurlijk ook op papier zetten en dat meenemen naar de viering.

 
bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray