organisatie

  De Oecumenische Basisgroep Venray e.o. is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
   
  Gekozen is voor de stichtingsvorm maar gestreefd wordt naar het functioneren als een vereniging van mensen die samen willen vieren en elkaar inspireren. Mede daarom wordt het stichtingsbestuur binnen de basisgroep stuurgroep genoemd.
   
  Naast het stuurgroep kent de stichting een vieringengroep.
   
  De stuurgroep bestaat uit 5 leden.
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • 2 Leden
   
  Een stuurgroeplid is tevens lid van de vieringen groep
   
  Stuurgroep
  De stuurgroep vergadert regelmatig om de gang van zaken te bespreken. Zij roept minstens een keer per jaar een vergadering bij elkaar waarin zij verslag doet van het afgelopen jaar en financiële verantwoording aflegt.
  In voorkomende gevallen vertegenwoordigt de stuurgroep de Basisgroep naar buiten.
   
  Vieringengroep
  De vieringengroep stelt een jaarthema vast en maakt een schema van vieringen met maandthema’s. Voorbereiding van vieringen en het leiden van vieringen is steeds in handen van een klein groepje van leden van de basisgroep. De samenstelling van deze voorbereidinggroepjes is per maand wisselend.
   
  initiatiefnemers
  De organisatie van bezinningsdagen, zen weekenden, bezoeken aan kloosters wordt verzorgd door leden die daartoe het initiatief nemen.

  agenda

  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray