archief

  In onze archief vindt u de laatste vieringen en enkele overwegingen.

   Voel u vrij om de tekst te gebruiken! We stellen het op prijs als u de vindplaats  vermeldt. We proberen dat ook te doen. Mocht u een tekst van uzelf aantreffen zonder vermelding, meldt het ons a.u.b.

  Op weg naar Kerst 2018

  03 januari 2019

  Op weg naar Kerstmis
  Voorbereiding op Gods menswording in ons
  Zondag 9 december 2018
  OECUMENISCHE BASISGROEP VENRAY E.O.

  Welkom en mededelingen
   
  Openingsgebed (we bidden samen)
   
  Wek in ons de vraag naar de zin van ons bestaan.
  Open ons gehoor, zodat wij u verstaan.
  Blaas in ons Uw geest en doe ons open gaan.
  Adem bij ons in om op te staan.
   
  Lied 47. Hoort hoe God met mensen omgaat. Vers 1 en 10
  1ste Lezing: Isaias, 11:1-6 Het Messiaanse Heil
   
  Dan zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten,
  Een scheut uit zijn wortel ontkiemen.
  De geest van Jahweh zal op Hem rusten;
  De geest van wijsheid en verstand,
  De geest van raad en sterkte,
  De geest van kennis en godsvrucht,
  En de vrees voor Jahweh
  Zal hem vervullen.
  Niet naar uiterlijke schijn zal Hij richten,
  Geen vonnis vellen op horen-zeggen alleen;
  Den zwakke zal Hij recht verschaffen,
  Eerlijk uitspraak doen voor de armen in het land.
  Maar den Xran zal Hij striemen met de gesel van zijn mond.
  Den boosdoener doden met de adem van zijn lippen.
  GerechXgheid is de gordel om zijn heupen,
  WaarachXgheid de band om zijn lenden.
   
  Lied 47. Hoort hoe God met mensen omgaat. Vers 11.

  2e lezing : Lucas 1, 26-34 De boodschap van de engel aan Maria
   
  Toen [in de zesde maand van de zwangerschap van Elisabet] werd de engel
  Gabriël door God naar een stad van Galilea gezonden, Nazaret
  genaamd, tot een maagd, die verloofd was aan een man, die Josef
  heebe, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was
  Maria. De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol
  van genade, de Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de
  vrouwen. Ze verschrok van dit woord en vroeg zich af, wat die groet
  kon beduiden. De engel zei haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt
  genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en
  een Zoon baren; en gij zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, en
  Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem
  de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het
  huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen
  einde komen.
   
  Lied 47. Hoort hoe God met mensen omgaat. Vers 12 en 13
   
  Stilte
   
  Uitnodiging tot gesprek.
  o Kerstmis is in de christelijke tradiXe het feest van de
  menswording van de Zoon van God.
  o Wat betekent Kerst voor jou en mij persoonlijk?
  Lied 79: Onze Vader in de hemel maak alles nieuw
   
  Collecte voor Vluchtelingen Hulp
   
  Voorbeden: met tussenzang
   
  Waar Vriendschap heerst en Liefde, daar is God.
   
  Zegenbede (we bidden samen)
   
  Dit samenzijn in Uw naam
  HeeW ons goed gedaan
  Wij vragen uw zegen
  voor de komende Xjd
  en wij zegenen ook elkaar
  op onze weg naar Bethlehem. Amen.
  Lied 76. Nu daagt het in het oosten
   
  Het 8ste Sacrament
   
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray