archief

  In onze archief vindt u de laatste vieringen en enkele overwegingen.

   Voel u vrij om de tekst te gebruiken! We stellen het op prijs als u de vindplaats  vermeldt. We proberen dat ook te doen. Mocht u een tekst van uzelf aantreffen zonder vermelding, meldt het ons a.u.b.

  Viering 24 februari 2019

  25 maart 2019

  Viering van zondag 24 februari 2019

   

  (Ver)oordelen is jezelf bevWelkom en mededelingen

   

  Aansteken van het licht

   

  Openingsgebed, samen:

   

  Geest van God, wees hier aanwezig

  Gij hebt ons tot vrijheid geroepen.

  Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, 

  wees vuur in ons, wees goede wil in ons

  dat wij naar wegen zoeken om elkaar van dienst te zijn.

  Amen.

   

  Lied 39 Herschep ons hart ( 2x)

   

  Johannes 8, 3-11

  Toen brachten de schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel wa"Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?" Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden met vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: "Laat degene onder u die zonder zonden iss betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem: , het eerst een steen op haar werpen." Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: "Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?" Zij antwoordde: "Niemand, Heer." Toen zei Jezus tot haar: "Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.

   

  Lied 39 Herschep ons hart ( 2x)

   

  Jakobus 4,11-12

  Zeg geen slechte dingen over elkaar, broeders en zusters. Als je slechte dingen over je broeders en zusters zegt of over hen oordeelt, oordeel je eigenlijk over de wet van God. Dan doe je alsof je rechter van de wet bent. Maar het is jullie zaak om de wet te dóen, niet om de wet te oordelen.  Want er is maar één Wetgever en Rechter. Dat is Hij die de macht heeft om te redden of te veroordelen. Wat verbeelden jullie je wel, dat jullie denken over andere mensen te mogen oordelen? 

   

  Overweging

   

  Muziek: Psalm 1 vrij.

  Goed is

  dat je niet doet wat slecht is

  niet achter oplichters aanloopt

  niet met Ploert en Schender heult

  niet je schouders ophaalt

  ‘ploert en schender, ach

  zo is de wereld’.

   

  Goed is dat je goede woorden

  overweegt en wil:

  Heb je naaste lief die is als jij

  de vluchteling, de arme, doe hen recht.

  Prent ze in het hart van je verstand,

  die woorden

  zeg ze voor je uit

   

  gezegend ben je

   

  een boom aan stromen levend water

  vruchten zul je dragen

  blad dat niet vergeelt

  het zal je goed gaan.

   

  Oplichter

  ongezegend zal je zijn.

  Een storm steekt op

  je waait de leegte in

   

  Moment van stilte

   

  Klaar maken van de tafel

   

  Tijdens breken en delen zingen we Lied 48:

   

  (Tekst z.o.z.)

   

  Hij brak het brood en nam zijn dood in eigen hand

  Hij gaf de wijn zijn stervenspijn ons in de hand

  Nu gaat zijn dood als levend brood van hand tot hand

  Zijn stervenspijn wordt vreugdewijn in ieders hand

  Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand

  Zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn

   

  Lied 79 onze Vader

   

  Voorbeden met acclamatie: Keer U om naar ons toe

  Collecte

   

  Gebed voor onderweg, samen:

  Geest van God, ga met ons mee

  Dat wij verzoening stichten

  Meedogendheid en wijsheid vinden,

  Elkaar behoeden en doen leven

   

  Amen.

   

  Slotlied nr.20 De levende zegene en behoede u

   

  Koffie

   


   

   
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray