archief

  In onze archief vindt u de laatste vieringen en enkele overwegingen.

   Voel u vrij om de tekst te gebruiken! We stellen het op prijs als u de vindplaats  vermeldt. We proberen dat ook te doen. Mocht u een tekst van uzelf aantreffen zonder vermelding, meldt het ons a.u.b.

  Viering 10 februari 2019

  25 maart 2019

  Viering van zondag 10 februari 2019

   

  (Ver)oordelen is jezelf bevoordelen

   

  Welkom en mededelingen

   

  Aansteken van het licht

   

  Openingsgebed, samen:

   

  Geest van God, wees hier aanwezig

  In ons uur van samenzijn

  En verlicht hoofd en hart

  Dat wij elkaar mogen verstaan en begrijpen

  Met al onze beperkte vermogens

  Amen.

   

  Lied 39 Herschep ons hart ( 2x)

  Twee verhalen:

  Johannes 8, 3-11

  Mattheus 7, 1-5

  Lied

   

  Lied

   

  Goed is

  dat je niet doet wat slecht is

  niet achter oplichters aanloopt

  niet met Ploert en Schender heult

  niet je schouders ophaalt

  ‘ploert en schender, ach

  zo is de wereld’.

   

   

  Goed is dat je goede woorden

  overweegt en wil:

  Heb je naaste lief die is als jij

  de vluchteling, de arme, doe hen recht.

  Prent ze in het hart van je verstand,

  die woorden

  zeg ze voor je uit

   

  gezegend ben je

   

  een boom aan stromen levend water

  vruchten zul je dragen

  blad dat niet vergeelt

  het zal je goed gaan.

   

  Oplichter

  ongezegend zal je zijn.

  Een storm steekt op

  je waait de leegte in

   

  Moment van stilte

   

  Gedachtenwisseling.

  Wat spreekt ons aan in deze teksten? 

  Zijn de situaties herkenbaar voor ons?

  Wat kunnen we hieruit leren?

   

  Moment van bezinning


  ‘Aramees’ Onze Vader, samen:

  Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

  Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

  Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

  Vestig uw rijk van eenheid nu,

  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

  Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.

  Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,

  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

  Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

   

  Uit u wordt geboren:

  de alwerkzame wil, 

  de levende kracht om te handelen, 

  en het lied dat alles verfraait, 

  en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

   

  Lied 42 Midden onder U

   

  Voorbeden met acclamatie nr 38 Heer ontferm U

   

  Collecte

   

  Gebed voor onderweg, samen:

  Geest van God, ga met ons mee

  De komende tijd

  Opdat we elkaar mogen verstaan

  En behoeden en doen leven

  En elkaar kunnen vergeven

  Zeven maal zeventig keer desnoods

  Amen.

   

  Slotlied nr 1, Acht zaligheden.

   

  Koffie

   

  Oecumenische basisgroep Venray e.o.

   

   
  bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray