Keltische viering

viering 05 juli 2020

Dierbare leden van de basisgroep Heel de Kerk Heel de Wereld,
 
Traditiegetrouw zal ook dit jaar een Keltische viering voorbereid worden.
 
Dit jaar anders dan de afgelopen jaren. Het zal vanwege het virus covid 19, niet bij de Willibrord kapel in Geijsteren zijn, maar bij goed weer wel in de tuin bij Monique en Alphons op Heiveld 24 in Geijsteren . We volgen regels van RIVM en houden 1,5 m afstand van elkaar. Indien gewenst doe je een mondmasker op. Handdesinfectans is aanwezig.
 
De viering kan je vanuit thuis mee maken, maar je mag je ook opgeven ( alnispen@gmail.com of 0478-546684) voor samenkomst bij ons.
 
Bij slecht weer krijg je nog bijtijds bericht als de tuinviering gecanceld moet worden.
 
Het thema van de viering is de Keltische knoop : wereld van verbondenheid.
 
 
Ooit begonnen we in de zomer met huiskamer-vieringen. Dat werden tuinvieringen en door een reis van enkelen van ons naar het eiland IONA, bakermat van het Keltisch christendom,  in de zee boven Glasgow, ontstond het idee voor de zomerviering volgens die Keltisch traditie. ( zie : http://www.ionagroep.nl/in/ )
 
De eerste viering in Geijsteren was in 2013 : THEMA : Verbonden met de Natuur.....
    -    2014 : WAAR DE STROOM ONS VOERT .....
    -    2015 : wat we heden ten dag kunnen leren van de Keltische spiritualiteit....
    -    2016 : in verwondering met de heilige Willibrord....
    -    2017 : LEER ONS BIDDEN……. 
    -    2018 : LAAT JE JE DRIJVEN DOOR DE wind / GEEST ?
    -    2019 : Grieshog : Gloed onder as ....
 
 
 
Wat is een Triskelion | à la Tara
 
 
 
Mogelijk ten overvloede enige uitleg over het Keltisch Christendom.
 

De Keltische spiritualiteit heeft een basis bij de monnikheiligen  Willibrord, Bonifatius, Brandaan, Colomba, die vanuit Ierland rond 500 onze contreien bezochten om ons de blijde boodschap te brengen..  

Vooral reizend en in de mondelinge overlevering, brachten zij hun ‘levenbrengend’ verhaal over Jezus de Christus.

Kenmerkend van hen is hun immanente Godsbegrip. God in alles en allen.

Zij leefden in kleine geloofsgemeenschappen en vandaaruit trokken ze verder.

Een kernbegrip is de peregrinatio. Als levenspelgrims zijn we steeds op pad en mogen er elkaar ontmoeten en inspireren.

Er is van ouds her een intense verbondenheid met de natuur. De Kelten met hun druïden, voelden zich intens onderdeel van het grote geheel.

Er waren de heilige plaatsen, de heilige bomen. Hun leven en hun slapen waren als een continu gebed. God in en om ons heen.

Hun traditie is verhalend. Weinig schreven ze op en veel werd doorverteld.

Op het eiland IONA, maar ook bij Iona communauteiten in de wereld wordt de traditie voortgezet.

 

Als oecumenische basisgroep voelen wij ons verbonden met dit erfgoed uit de oude Christentijd.

 

Kenmerkend van de viering is de stilte en het vinden van jouw plek in de natuur, jouw ruimte en laat het maar aan je gebeuren. 

 

Van harte welkom bij de viering op 5 juli. 

 

Tot horens, ziens,  Monique en Alphons

Keltische Knoop als teken van verbondenheid
Keltische Knoop als teken van verbondenheid
bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray