Vredesweek Vrede verbindt verschil. Kapel en huisviering ivm Covid-19

viering 13 september 2020

Namen voor God
 

Vredesweek. Lofzang van Franciscus, geïnspireerd op het 99 namen gebed uit de Islam.  http://www.franciscaansleven.be/franciscus-en-de-sultan.html

 

De viering vind je achter het bericht van de stuurgroep! Even scrollen dus.
Dank je en fijne viering, Monique

 

Beste leden van de Basisgroep,

 

Na een periode van thuis vieren in eigen kring en in kleinere kringen, heeft de stuurgroep gisteren in vergadering het volgende besloten:

 

- we gaan op 13 en 27 september de vieringen organiseren in de kapel, naast een of meerdere huiskamervieringen.

- dit onder voorbehoud hoe de ontwikkelingen van het Covid 19 virus zullen gaan.

- we houden ons aan de aanwijzingen en de regels van het RIVM protocol en richten de kapel veilig in.

- in de kapel kunnen we 16 personen ontvangen, waarbij stoelen in setjes voor één persoon en twee personen in een kring kunnen worden geplaatst.

- aanmelden voor de vieringen is gewenst en ook noodzakelijk.

- indien vervoer nodig is, hopen wij dat een mede Basisgroep lid om hulp gevraagd wordt. De gegevens hiervoor staan op de AVG lijst.

- eind deze week horen jullie meer hierover, en dan kan men zich opgeven.

- we willen jullie graag welkom heten.

 

 

Voorrang heeft nu bij deze de oproep om de septembervieringen voor te bereiden. Wie wil dit op zich nemen? Opgeven bij Marij.

Thema: Namen voor God.

             Vredesweek. Lofzang van Franciscus, geïnspireerd op het 99 namen gebed uit de Islam.

 

Namens de stuurgroep, Marij en Riky
**************************************************************************************


 

Oecumenische Basisgroep Venray e.o.

Viering van zondag 13 september 2020

 

Vredesweek: ‘Vrede verbindt verschil.’

 

Welkom.

Lieve mensen van de Basisgroep,

Vandaag zijn we weer voor het eerst samen in de kapel en in een paar huiskamers, we voelen ons verbonden met elkaar en hebben vertrouwen dat het veilig en goed is.

Toen het coronavirus uitbrak werd vanuit alle hoeken van de samenleving de gemeenschapszin zichtbaar en hoorbaar. De leiders van ons land hielden invoelende toespraken, de extra tas met boodschappen die ons werd thuis gebracht en de extra steun voor de plaatselijke ondernemers om hen door de storm heen te helpen.

Ook werden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij de kinderen die liever naar school gaan dan in hun ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg. 

De vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor ons én voor de ander. ‘Vrede verbindt verschil.’

 

Ontsteken van het licht en kruisteken.

 

Gebed.

Goede God, we leggen voor u neer

de angst en onzekerheid voor het virus.

Maar er is ook dankbaarheid voor de eenheid die we in deze tijd meer zijn gaan voelen.

Het gaat echter niet om ons alleen.

Laat ons beter begrijpen hoe mensen zich voelen die moeten vluchten vanwege oorlog,

en zo hun familie niet meer kunnen zien.

Dat we de kracht blijven houden om te werken aan solidariteit, om daar waar we kunnen hen tot steun te zijn.

Opdat vrede ons zal verbinden met alle ‘anderen’ en met elkaar.

 

Lied: Hoe is uw naam. https://youtu.be/HF99VeoJQDs

 

Hoe is uw naam,

Waar zijt Gij te vinden,

Eeuwige God wij willen U zien.

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

Eeuwige God wij willen u zien,

Geef ons vandaag een teken van liefde.

Want wat de hemel is voor de aarde,

Dat is uw liefde voor hen die geloven.

Geef ons vandaag een teken van liefde.

Gij de vergeving van alle zonden,

recht en gerechtigheid voor deze wereld.

                                                                                                                                                                Gij de vergeving van alle zonden,

Geef ons vandaag een teken van liefde.

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,

dat wij uw mensen zijn, Gij onze God.

Hoe is uw naam,

Waar zijt Gij te vinden,

Eeuwige God wij willen U zien.

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

We lezen over Franciscus van Assisi die de sultan ontmoet. Een vredesmissie in oorlogstijd.
Zij zochten de ontmoeting en daarin herkenden zij bij elkaar een verlangen naar vrede. Dat was de innerlijke kracht die hen met elkaar verbond en de vijandige houding deed overstijgen

 

Het verhaal van Franciscus en de ontmoeting met de Sultan .

800 jaar geleden deed Franciscus het ondenkbare, hij probeerde als enkeling de spiraal van geweld te doorbreken. 

In 1219 vertrekt Franciscus van Assisi, stichter van de Orde van de Minderbroeders, beter bekend als de franciscanen, vanuit Assisi in Italië naar de Egyptische stad Damietta. Ongewapend gaat hij tussen de linies van de Vijfde Kruistocht. Zijn broeders, die hij achterliet in Italië, maar ook de kardinalen, de paus en bovenal de kruisvaarders verklaren hem voor gek. Hij wil namelijk de sultan van Egypte ontmoeten. Bij Franciscus leeft namelijk een vurige hoop op een einde aan het vele geweld dat hij ziet. Hij hoopt op vrede. Het beeld van de sultan dat onder de Latijnse christenen bestond was dat van een bloeddorstig beest: iedere christen die hij tegenkomt zal hij meteen onthoofden. Franciscus gelooft dat dit niet waar kan zijn. Hij gaat meerdere grenzen over: landsgrenzen, kerkelijke grenzen en zijn persoonlijke grenzen. Hij gaat immers op naar ‘de vijand’ en op naar het onbekende. Gesprekken over geloven, over God en over vrede. En inderdaad, eenmaal bij de sultan wordt Franciscus met alle hoffelijkheid van de islamitische gastvrijheid ontvangen. Hij ontmoet sultan Malek Al-Kamil. En dan blijkt dat beide mannen één grote droom delen: beiden willen niets liever dan vrede en een einde aan de kruistochten. Franciscus durft - tegen de kerkelijke voorschriften van die tijd - zich de gastvrijheid van de sultan te laten welgevallen en durft echt gast te zijn. In de dagen erop hebben de sultan en Franciscus enkele goede en diepgaande gesprekken over geloven, over God en over vrede. Beide mannen leggen de heersende vooroordelen over christenen en moslims naast zich neer. Ze leggen een stukje van hun identiteit af om elkaar als mens tot mens te kunnen ontmoeten. Wanneer ze bij het uit elkaar gaan elk hun identiteit weer opnemen, blijkt deze voor beide veranderd. 

Bij Franciscus zien we dit doorwerken als hij, na bijna een jaar, weer terug is in Italië. Hij heeft zich laten inspireren door de islam. Hij schrijft een brief aan de stadsbestuurders waarin hij vraagt voortaan op te roepen tot het gebed. Dit heeft hij de muezzins horen doen. Zijn oproep heeft resultaat: tot op de dag van vandaag luidden vele katholieke kerken het ‘Angelus’, het gebed dat terugdenkt aan de menswording van Christus, ons kenbaar gemaakt door de Engel van de Heer. Maar Franciscus schrijft meer. In Egypte heeft hij de islamitische 99 Schone Namen voor God leren kennen. Geïnspireerd schrijft hij zijn ‘Lofzang op de Allerhoogste God’. Dit gebed bevat 33 Namen voor God. 33, naar de leeftijd waarop Jezus vermoedelijk aan het kruis stierf. De sultan blijft - ondanks tegenslagen en verliezen - geloven in zijn vredesideaal en doet een aantal vredesvoorstellen. Helaas worden deze telkens afgeslagen door de kruisvaarders. 

Nu, 800 jaar later, is de interreligieuze ontmoeting en dialoog tussen christenen en moslims actueler dan ooit. De gezamenlijke herinnering aan deze ontmoeting is een mooie aanleiding dit jaar extra te investeren in ontmoeting. Franciscus moest landsgrenzen, kerkelijke grenzen en persoonlijke grenzen over om de sultan te ontmoeten. 

 

Muziek: https://youtu.be/rpI9_qw38D0

 

In stilte lezen we de 99 Schone Namen voor Allah.                                                           "Roept Allah aan of roep Rahman aan. Waarbij jullie hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen.” Wanneer moslims eten dan zeggen zij Bismillah (In naam van Allah. Dit niet alleen bij het eten maar ook alvorens ze ergens aan beginnen. Zodat Allah het eten zegent of ons helpt met iets anders waar ze aan willen beginnen.                                                                                                         

 

De Barmhartige, De Genadevolle De Liefdevolle

De Koning De Beschermende Vriend, De Prijzenswaardige

De Heilige De Bewaarder, De Beantwoorder

De Vrede, De Schenker van geloof De Opener

De Beschermer, De Machtige, De Krachtige De Getuige  

De Bezitter van Grootheid De Versnellende, De Vertrager

De Schepper, De Ontwikkelaar De Heerser

De Vormgever De Meest Machtige

De Eerste De Vastlegger, De Samentrekker

De Laatste De Verruimer, De Schenker van Onderhoud

De Openlijke De Beheerser

De Verborgene De Rechter

De Alziende, De Alhorende De Dank Aanvaardende

De Beschermer, De Helper De Goedwillende

De Vergever, De Almachtige Degene die tot alles in staat is

De Zachtaardige, De Bewuste van alle zaken De Schepper

De Enige De Bezitter van Alles

De Prachtige De Betrouwbare

De Eeuwig Levende, De Verberger De Waakzame

De Grootste, De Hoogste De Perfecte in alle zaken  

De unieke Onderwerper De Opsteller van de Rekening

De Waarheid, De Heldere De Vriend

De Sterke, De Standvastige De Bovenmatige Gever

De Levende, De Onderhouder De Heer

De Allerhoogste, De Geweldige De Goede

De Waarderende, De Verdraagzame De Rechtvaardige Bemiddelaar

De Alles Omvattende, De Allesweter De Meest Vrijgevende

De berouw Aanvaardende, De Alwijze De Bron van alle Goedheid

De Rijkste, De Gulle Edelmoedige De continu Vergevende

De één en enige God De Milde

De onafhankelijke De Excessieve Schenker

De Dichtbije De met open handen Vrijgevige

De Verhoorder van Smeekbede De Erfgenaam van alle Zaken

De Vergever De Heer van Glorie en Eer, De Allerhoogste

De God, Allah

                                                 Mijn heer, schenk mij het licht, maak me sterk.

Delen van het woord:  Hoe komt het over? Wat doet het je dat je zoveel namen kunt aanroepen? Welke hebben je geraakt? 

 

Aanbevolen collecte: VluchtelingenWerk Nederland NL60INGB 0000123488

Het Time4You project voor vluchtelingkinderen  die opgroeien in asielzoekerscentrum (azc).                                Om dit te ondersteunen laten we weten dat ze er niet alleen voor staan.

 

Voorbeden: acclamatie ‘Herschep ons hart, heradem ons verstand.’

 

https://youtu.be/0oEhBfqfAAw

Afsluiten met het lied. Herschep ons hart 

Herschep ons hart , heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente

Wees de stem die ons geweten wekt

Verberg u niet. Verberg u niet.

 

Vredeswens: Vrede voor jou

https://youtu.be/TgqWvIlJv_g

 

bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray