Vrijheid van de Geest

viering 09 mei 2021

De vrijheid om voorbij te gaan aan geijkte opvattingen, 

aan traditie en/of tijdgeest. 

Boek: Getuige van de vrijheid. Franciscus van Assisi 


bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray