Dromen van de ideale gemeenschap

viering 25 juni 2017

Ter voorbereiding op de viering van zondag 25 juni

Met Pinksteren hebben we gedroomd, gelezen en geluisterd, gezongen en gevierd en inspiratie gezocht in de teksten en bij elkaar. Het was duidelijk, als je een betere, laat staan ideale wereld wilt, dan moet je wakker worden en je bewust maken van wat jouw  bijdrage kan zijn.

In de lezing met Pinksteren, 1 Korinthe 12 lazen we o.a.

Er zijn verschillende begaafdheden

Maar het is dezelfde Geest

Er zijn vele taken te vervullen en er is veel werk te doen.

In ieder van ons openbaart zich de Geest

Want ieder heeft zijn eigen gaven om daarmee allen van dienst te zijn.

Aan de een wordt een woord van wijsheid gegeven

Aan een ander woorden van wetenschap

Uit kracht van dezelfde Geest

Aan een derde het geloof dat bergen verzet;

Weer anderen schenkt hij het vermogen om ziekten te genezen, wonderen te doen.

Enzovoort.

Dan wordt een gemeenschap vergeleken met een lichaam waarvan alle ledematen onmisbaar zijn en elk een eigen functie heeft. Het een is niet meer dan het ander. Alles tezamen is het een vitaal lichaam.

Zondag willen we bij de uitwisseling ons bezinnen op wat voor ons belangrijke kenmerken zijn voor een ‘ideale gemeenschap’.  En wat onze bijdrage en inzet kan zijn in kleiner en groter verband. Laten we even stilstaan bij onze mogelijkheden en niet blijven staren op wat toch niet kan. We hebben ter inspiratie mooie lezingen en liederen.

Graag tot zondag
MP en KM
bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray