Paaswake: de luister in het duister ontdekken. 21.00 uur

viering 20 april 2019

De Emmausgangers

Paaswake 2019

Je bent van harte welkom bij de komende Paaswake.  (Zaterdag 20-4 om 21 uur.)
We zetten de schier eindeloze discussie over het realiteitsgehalte van de verrijzenis van Jezus even tussen haakjes.
Zinniger lijkt het ons, om je uit te nodigen mee te gaan in het verhaal over de zogenaamde Emmaüsgangers. Niet Jezus, maar zij tweeën zijn de subjecten van dit verhaal. (Jezus komt er in voor.)
Het verhaal betreft twee mensen die in een ernstige crisis verkeren. Noem het maar een bestaanscrisis. 

Ieder van ons kent zijn persoonlijke crisisverhalen. In allerlei gradaties.
Daarnaast leven we ook in een wereld die ons dagelijks teleurstelt en ons vertwijfeld doet vragen: wat moeten we daarmee?

Onze woede en verdriet, en alles wat daar tussen ligt, verbeelden we in de viering met donkerte, duisternis. We zien het (even) niet zitten. Licht is in alle godsdiensten symbool van het verlangen naar een betere werkelijkheid dan het alledaagse.
Net als de Emmaüsgangers zijn we samen onderweg om te zien of er in dat duister nog enig licht valt te ontdekken. Op zoek dus naar enige zin, enige betekenis, in een wereld die zich regelmatig en in diverse opzichten opdringt als volslagen zinloos.

Zoals gezegd, gaat het Emmaus-verhaal niet allereerst over Jezus, maar over de reactie van twee leerlingen op het onverteerbaar gebeuren met hem. Al sprekend en luisterend zien zij kans om  uit hun neerslachtigheid terug te veren en ’op verhaal te komen’.
In het huidige taalgebruik noemen we dat wel: zingeving.

Door in hun verhaal mee te gaan kunnen wíj mogelijk ook inspiratie vinden om penibele situaties  anders te zien, anders te benaderen. Dat zou een droom zijn! Creativiteit op zijn best.
Is het ver gezocht om dat een mysterie te noemen? Paasmysterie?

bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray