Vieringen

De basisgroep komt elke tweede  en vierde zondag bijeen in de kapel van het Viecuri Medisch centrum, om 9.45 uur voor een viering. Er is voor elke maand een thema (zie rooster). De tweede zondag van de maand in de vorm van een woorddienst, waarbij er een gedachtewisseling plaatsvindt, en de vierde zondag van de maand in de vorm van een viering met brood en wijn. In alle vieringen wordt er gebeden gezongen en gelezen.
 
Er is ruimte voor  ‘voorbeden’ en we houden een collecte voor een kleinschalig doel .
 
Voor de vieringen van Kerstmis, Pasen en Pinksteren wijken we zo nodig af van het ritme van de tweede en vierde zondag van de maand.(zie rooster)
 
Er is een liturgiegroep die een maal per jaar het vieringenrooster samenstelt. De voorbereiders van de maandelijkse vieringen zijn telkens anderen en ze hebben de vrijheid de viering vorm te geven naar eigen inzicht.
 
Sinds kort geven de voorbereiders per mail enige informatie door over de inhoud van de viering.
 
De vieringen en het thema worden elke keer in de regionale weekkrant Peel en Maas onder Kerken Varia bekendgemaakt.
 
 

vieringen

ontmoetingen

    geen items gevonden

algemeen

bijeenkomsten : Kapel van Viecuri medisch centrum • Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray